عماد افهام

متولد 13360 اصفهان

از سن 15 سالگي به همراه مرحوم پدرم مشغول به كار گرديدم . درسال 1352 پروانه كسب دريافت نمودم و از سال 1368 وارد هيئت مديره اتحاديه شدم و از سال 72 تاكنون رئيس اتحاديه صنف الكتريك و الكترونيك مي باشم

جواد تولا

از سال 1348 در رشته برق صنعتي شروع بكار نمودم. مدت 26 است كه عضو هيئت رئيسه اتحاديه صنف الكتريك و الكترونيك هستم

سعيد قاسمي

متولد 1339 اصفهان

 درسال 1357 ديپلم خود را در رشته برق از هنرستان فني گرفتم . از دوسال قبل از انقلاب 57 مشغول فعاليت كاري در رشته برق و الكترونيك گرديدم و از سال 1359 رسما مشغول فعاليت در رشته سيستم هاي حفاظتي گرديدم.

محسن صرامي

متولد 1338 اصفهان

از سال 1376 در رشته فروشندگي لوازم برق و روشنايي مشغول به كار شده و اخذ پروانه كسب نمودم.از سال 1369 بعنوان عضو هيئت مديره اتحاديه مشغول له انجام وظيفه مي باشم

احمد كارپور

از سال 62 در رسته سيستم هاي حفاظتي فعاليت خود را شروع نمودم و از سال 1392 عضو هيئت مديره اتحاديه الكتريك و الكترونيك برگزيده شدم. در دور دوم اتحاديه از طرف هيئت رئيسه به عنوان دبير اجرايي اتحاديه منصوب شدم.