مراحل دریافت پروانه کسب

    تشکیل پرونده

    مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

    سند متقاضی و یا اجاره نامه و کپی تمام صفحات آن

    کارت ملی متقاضی و کپی آن

    کارت پایان خدمت الکترونیک متقاضی و کپی

    شناسنامه و کپی تمام صفحات آن

    مدرک تحصیلی و فنی و حرفه ای متقاضی وکپی آن

    سابقه کار مستند متقاضی و کپی آن

    عکس 4*3 ازمنتقاضی (6 قطعه رنگی پشت سفید  پشت نویسی شده باشد)

    تاییدیه کدپستی از اداره پست مرکزی و کپی

    برای شرکت ها : (اساسنامه و کپی – معرفی نامه شرکت به نماینده و رضایت نامه محضری شرکا)

صدور نامه های ذیل و ارائه جواب

دارایی

آموزش

اماکن

    ثبت نام اینترنتی در سایت www.iranianasnaf.ir

    جهت درخواست صدور پروانه کسب کلیک نمایید

    پرداخت هزینه های صدور پروانه کسب

مدارک لازم جهت شرکت در کلاس آموزش

*کارت ملی و کپی

*فیش 1.000.000 ریالی واریزی به حساب 6801398084 بانک ملت بنام اتاق اصناف و کپی

*عکس 4*3 یک قطعه

*آدرس :  خیابان مصلی(آب 250) انتهای خیابان نیکبخت شرقی سمت چپ ساختمان شماره 2

اتاق اصناف مرکز استان اصفهان

مدارک لازم جهت تشخیص هویت (انگشت نگاری)

    شناسنامه و کپی تمام صفحات

    کارت ملی و کپی دو طرف

    کارت پایان خدمت و کپی دو طرف

    عکس 4*3 دو قطعه

    کارت بانکی جهت پرداخت هزینه

آدرس : کلیه دفاتر دولت الکترونیک پلیس +10