جهت مشاهده اعضای دارای پروانه کسب مورد تایید اتحادیه روی لینک زیر کلیک کنید

http://iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/unitsSearch.aspx