هیئت مدیره
image
عماد افهام

عماد افهام

متولد 1336 اصفهان از سن 15 سالگی به همراه مرحوم پدرم مشغول به کار گردیدم . درسال 1352 پروانه کسب دریافت نمودم و از سال 1368 وارد هیئت مدیره اتحادیه شدم و از سال 72 تاکنون رئیس اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک می باشم

Zoom
image
جواد تولا نایب رئیس اول

جواد تولا نایب رئیس اول

از سال 1348 در رشته برق صنعتی شروع بکار نمودم. مدت 26 است که عضو هیئت رئیسه اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک هستم

Zoom
image
شهرام بشیری نایب رئیس دوم

شهرام بشیری نایب رئیس دوم

عضو هیئت مدیره

Zoom
image
محمد بنی صادقیان - خزانه دار

محمد بنی صادقیان - خزانه دار

خزانه دار

Zoom
image
محسن صرامی - عضو هیئت مدیره

محسن صرامی - عضو هیئت مدیره

متولد 1338 اصفهان از سال 1376 در رشته فروشندگی لوازم برق و روشنایی مشغول به کار شده و اخذ پروانه کسب نمودم.از سال 1369 بعنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه مشغول له انجام وظیفه می باشم

Zoom
image
سعید قاسمی - عضو هیئت مدیره

سعید قاسمی - عضو هیئت مدیره

در سال 1357 دیپلم خود را در رشته برق از هنرستان فنی گرفتم . از دوسال قبل از انقلاب 57 مشغول فعالیت کاری در رشته برق و الکترونیک گردیدم و از سال 1359 رسما مشغول فعالیت در رشته سیستم های حفاظتی گردیدم.

Zoom
image
مهدی تاج سعید - بازرس

مهدی تاج سعید - بازرس

بازرس هئیت مدیره اتحادیه

Zoom
image
احمدرضا کارپور - دبیر اتحادیه

احمدرضا کارپور - دبیر اتحادیه

از سال 62 در رسته سیستم های حفاظتی فعالیت خود را شروع نمودم و از سال 1392 عضو هیئت مدیره اتحادیه الکتریک و الکترونیک برگزیده شدم. در دور دوم اتحادیه از طرف هیئت رئیسه به عنوان دبیر اجرایی اتحادیه منصوب شدم.

Zoom